--- Medlems galleriet ---

208 Solveig Willis 

Svanøy
6967 Svanøybukt
Tlf:  57745409 
Mobil: 97082789

E-post: swillis@online.no

Solveig 2005
Solveig er Styremedlem av Florø MC klubb fra 2006, men også  iniativ taker for  Svanøy Lonesom Short Distance Riders.

Havbruksnæringas egen MC-klubb Salmon Riderser ble stiftet i 2002 med Solveig Willis i Fjord Seafood AS som President

MC: Suzuki og Harely Davidson 


Florø MC Klubb 
35 år.
1976 til 2011
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © Linken  06 september 2011