30.09.1976
1. Styret i Florø MC Klubb

         

Formann.

       
 

 

Nestformann:

Sekretær:

 
 

Kasserer:

 Geir Gåsøy
 

Material- 
forvalter

 
 

.

Atle Kvellestad

Ole-Jan Fjæreide

 
 

Eilif Vaardal

  Historia om klubbmerket   Trond Gåsøy  
Se resten av skipingsmøtet

   
Florø MC Klubb  
30 år.
1996 til 2006

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  12 februar 2010