Årsmelding 1995

På siste årsmøte 25. februar 1995 ble følgende valgt.
Formann  Eskil Brandvik (trakk seg)
Nestformann Rolf T. Ulevik (Overtok formanns vervet fra juni )
Styremedlem Stian Dolve
Styremedlem Jarle Sundal
Kasserer Else Ravneberg
Revisor. Dag Knapstad
Treffsjef Olav Tveranger
Valgte formann Eskil Brandvik trakk seg meget ubeleilig fra sitt verv med øyeblikkelig virkning den 26. mai 1995.  Dette skjedde samme dag som klubbens treff tik til. Nestformann tok da over som formann,og et amputeret styre har siden administrert Florø MC klubb.  Det har blitt holdt styremøter første onsdag i hver måned.
Kontigent for 1995 var: 
Fulverdig medlem 500,-
Student/arbeidsløs 250,-
Passivt  100,-

Det har vert 22 betalende medlemmer for 1995. (se egen liste)

Investeringer:

  • Det er lagt asfalt/oljegrus fra riksvegen og opp til klubbhuset.
  • Klubben har gått til anskaffelse av "partytelt"
  • Enkelte brannsikringstiltak, som rømningsstige fra andre etasje og hette til dør (denne er ikke montert), er blitt satt i verk.
  • Materialer til vedlikehold av klubbhuset.

Aktiviteter: 

  • Klubbens treff var som i Stavang, ble en ubetinget suksess. Både økonomisk og sosialt. Fint vær og flinke mannskaper sørget for at stamningen ble fin og at treffet ble det vi hadde forventet; et storartet arrangement.
  • I høst arrangerte vi SWAP-meet. Dette er noe vi vil prøve igjen  
  • Som tidligere nevnt så har vi lagt asfalt/ oljegrus opp til klubbhuset (endelig).  
  • "Partyteltet" greide vi å tjene noen kroner på ved å leie det ut til andre.  
  • Kommunen har signalisert at de vil selge klubblokalene, og at vi Florø MC-klubb er favorisert som kjøper for en "billig penge". Dette er en sak for kommende "generasjoner"  
  • Medlemmene har vert ivrige og deltatt på mang treff.

Florø 30. mars 1996
Rolf T. Ulevik
Formann i Florø MC-klubb


Florø MC Klubb 
34 år.
1996 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  13 februar 2010