Terje Tysland Florø Samfunnshus 08.12.1979 
Foto: Dag Magne Knapstad

Previous Home Next
08-12-79-Lasse-Hafreager
Tageninstrument,  Lasse Hafreager, som på lik linje med Bjørn Rustad, ble en del av Sambandet året etter. Lasse spiller i dag i Helbillis, og er en meget brukt studiomusikker.    


Florø MC Klubb 
35 år.
1976 til 2011
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © Linken  06 september 2011