West Motors MC messe 1995 på Alfred

West Motors årlige MC messe ble arrangert på samfunnshuset  Den etterfølgende festen ble slått sammen med vår årsfest på "Alfred".  Et sted som dessverre brant ned noe senere.  Dermed mistet vi vårt koselig samlingssted i Florø sentrum.

Foto: © : Dag Magne Knapstad

Er det noen som ønsker papirkopier av bildene, ta kontakt med fotografen, så kopirere eg opp et ekstra eksemplar. 


Florø MC Klubb 
35 år.
1976 til 2011
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © Linken  06 september 2011