Skipinga av Florø MC Klubb 
30.09.1976

Florø MC klubb blei offesielt åpna på Flora Ungdomskole 30 september 1976 påskunda av eit møte i Breidarblikk.  Protokollen  fikk vi som gave fra Flora AUF.  Følgende ble følgende styremedlemmer valgt. 
Klubben's 1. styre
Nr Verv Navn Addresse MC
001 Formann Geir Gåsøy Nyborgvegen 19 Honda CB 750
002 Nestformann Atle Kvellestad Sørstrandvegen Honda CB 750
003 Sekretær Ole-Jan Fjæreide Hamregata 10  
004 Kasserer Eilif Vaardal Hestenesvegen 6 Suzuki GS 750
005 Materialforvalter Trond Gåsøy Nyborgvegen 19  

De første nedtegnelse av medlemmer ble gjort her

MEDLEMMER
Nr. Navn: MC Nr. Navn: MC
006 Arthur Våge AC50 023 Fredrik Cristian Baade  
007 Tore Book   024 Morten Henningsen  
008 Stig Strømsnes   025 Oddgeir Gjerdsen  
009 Geir Hennøy A100 026 Bjørn Egil Sunde  
010 Per Sandvik   027 Finn Harald Kjærstad  
012 Bjørn Svidal   028 Rune Sandvik GT380
013 Oddleif Sunde CB125 029 Stein Arne Sørbotten  
014 John Ulriksen GT100 030 Bente Bjerk  
015 Idar Våge   031 Kjersti Halvorsen  
016 Kjell Atle Reksten GT750 032 Grete Gjelsvik  
017 Jan Harald Lindgaard   033 Morten Mortensen CB100
018 John Eieldsen GT100 034 Svein Nesje RS100
019 Hallgeir Helland   035 Tor Gisle Bjerknes  
020 Lars Grepstad GT750 036 Geir Bareksten  
021 Frank Bareksten   037 Dag Magne Knapstad GT100
022 Dagfinn Ulriksen GT100 038    

Medlemsnummereringen på denne side stemmer ikke overens med den offisielle medlemsnummereringen som du finner på andre lister. Vi hadde ikke medlemskort klare det første året,  så den offisielle nummereringen av medlemmer startet året etter.

Se liste over alle medlemmer i FMCK

Vi vil komme tilbake til mer opplysninger etter hvert som vi får gravet i arkivene.


Florø MC Klubb 
40år.
1976 til 2016
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © FMCK  29 april 2016