MC-Klubben til aksjon mot bruk av narkotika
Utekonsert onsdag i musikkpaviljongen og inntekt av dans til Docen - eit godt avleiande fritidstilbod
Firdaposten 19. september 1981

Dag Magne Knapstad frå MC-klubben er redd for utviklinga med narkotika-bruk blant ungdom i Flora.  Han ser på Docen fritidsklubb som det beste førebyggande tiltaket mot rusmiddel blant ungdommen.  Derfor set vi i gang denne aksjonen saman med Album for å styrke fritidsklubben, seier han.
Onsdag 23. september 1981,skal MC klubben saman med Album aksjonere mot narkotika i Florø

Det ryste folk det som siste tida har skjedd her i Flora.  Derfor set vi i gang med denne aksjonen saman med popgruppa Album.  Det er Dag Magne Knapstad- kasserar i Florø MC klubb som seier dette til Firdaposten.  Onsdag kveld skal Album halde konsert i musikkpaviljongen.  Her blir det også eit kort foredrag om narkotika. Vi skal også sende brosjyrar ut med posten.

Etter konserten skal vi trekke inn i Samfunnshuset til rusfri dans.  Pengane vi får inn på dansen skal gå til Docen fritidsklubb.  - Vi i MC-klubben ser Docen som det beste førebyggande miljøet mot narkotika og alkohol vi har her i Flora.

Harald Øyen som leiar Docen Fritidsklubb meinar at rusproblemet helt tydeleg har auka i Flora siste året. No er det også kome så langt at ein har mistanke om at det har kome heroin her til byen.

Det verkar også som dei som har brukt narkotika over lengre tid har blitt meir desperate for å få tak i stoff.  Øyen er redd for at etter kvart som stoffmisbruket aukar på, veks også kontaktnettet og tilførsla utafrå.

Vi har ei eldre kjerne av stoffbrukarar i Florø. Eg er redd dette spreier seg, seier Øyen.

Narkotikaen reiser folk til Bergen og hentar, eller så skriv dei og får det sendt oppover.  Største faren ligg i at dei som brukar stoffet må selje for å overleve.  det verste er faren for spreiing til yngre grupper.

Øyen trur ikkje at folk brukar narkotika i stor stil utan dette har sosiale grunnar.  For å få skikkeleg bukt med med problemet må ein få bukt med dei sosiale årsakene meiner han.  Har ein ungdom vanskar på skule, heime eller og i tillegg eit dårleg fritidstilbod kan dette lett utvikle seg til bruk av rusmidlar - hasj og alkohol.  -- Her kjem Docen inn som eit viktig fritidstilbod, og kan være med å førebygg, meinar Øyen.

Aksjon mot narko samla fullt hus

Meir enn 250 undomar fylte Flora Samfunnshus onsdag kveld til aksjonsdagen mot narkotika, som MC klubben hadde lagt opp til.  det var musestille i salen til barne- og ungdomspsykiateren Inge Nordhaug sin sterke appell mot narkotika. Det gjeld å skape gode og sunne ungdomsmiljø. Det er ikke noko ein langar skyr meir enn eit sunt ungdomsmiljø. Her er ikkje grobodten for narkotika. Nordhaug bad ungdom være på vakt mot langarar. Kyniske pengefolk gjer seg diverre enno rikare på narkotika-omsetning.  Etter innlegget gav Album konsert, og til slutt vart kvelden avslutta med dans.  Skjeldan har ein dans på Samfunnshuset våre så kjemisk rein for rusmiddel som denne kvelden, blir det sagt.  Inntekta av aksonen 5.500,- kroner, går til ungdomsklubben Docen.


Florø MC Klubb 
34 år.
1996 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  13 februar 2010