ÅRSMØTE 23. FEBRUAR 1991

SAKLISTE:

  1. Valg av møteleder og referent  

  2. Navneopprop 

  3. Årsmelding  

  4. Regnskap  

  5. Kontingent  

  6. Valg  

  7. Treff  

  8. Klubbhus        

  9. Eventuelt

Årsmelding 1990

Administrasjon
På forrige årsmøte ble det valgt følgende styre:

Formann  Olav Tveranger
Nestformann Ketil Valvik
Styremedlem Odd Inge Kårbø
Styremedlem Trine Vokuhl
Kasserer Ludvig Solberg
Revisor. Ron Sande

Det har i 1990 blitt holdt 4 styremøter.

Økonomi.
Kontigent for 1990 var:  

Fullverdig medlem 300,-
Student/arbeidsløs 150,-

Ang. regnskapet vises til eget vedlegg.

Medlemskap.
Medlemstallet er i dag 33.

Aktivitet.
Klubbens aktivitet har i 1990 vert middels.

Årsfesten på Furuholmen fikk dår1ig oppslutning med følgelig økonomisk tap. Det samme skjedde på 10-år’s  jubileums treffet vårt i Osen. Dette får værgudene ta på seg skylda for, men de som var der hadde det i alle fall trivelig. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på.

Klubben sto for vaktholdet på Krokane Camping under båtmessa og dette innbrakte gode penger til klubbkassen.

Klubblokalet i Sande sitt bygg har vi flyttet Ut fra p.g.a. store løpende utgifter i forhold til bruken. Klubbens eiendeler er for tiden lagret i en garasje. Det var meningen at vi dette året skulle sette i gang med oppforingen av klubbhuset, men dette har ikke skjedd grunnet dårlig økonomi og slapp innsats fra styrets side, noe som vi måta sjølkritikk for.

Klubbens medlemmer har som vanlig deltatt på mange treff, bl.a. Baur, Firda-Frost, Høyanger, Sturgis (USA), HDOCN, Midtsommer.

Medlemmer fra klubben deltok også på Høyangbjørn's årsfest.

Flora 23. februar. 1991

Olav Tveranger


Florø MC Klubb 
34 år.
1996 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  13 februar 2010