Årsmelding 1993

Årsmøtet 1993 vedtok ekstraordinært årsmøte grunnet manglende revisjon av regnskap.  Valg ble også overført til dette.

Avholdt ekstraordinært årsmøte m/regnskap og valg 1/2-93:

Formann  Olav Tveranger
Nestformann Bjørn Storøien
Styremedlem OIav Kåre Ness
Styremedlem Ron Sande
Kasserer Ron Sande
Revisor. Dag Knapstad
 - 1 styremøte avholdt.

Kontingent for 1993 var: 

Fulverdig medlem 300,-
Student/arbeidsløs 150,-

Det har vert 22 betalende medlemmer for 1993. 

BRANDVIK, ESKIL 

300

DOLVE, STIAN             300
FRØYEN, OLE PETTER             300
FØRDE, EDVIN            300
HAUGEN, TORE   300
HERRMANN, OTTO  300
JOHANNESSEN, TOMMY             300
KJELSNES, JENS PETTER            300
KNAPSTAD, DAG MAGNE             300
KRISTIANSEN, GEIR            300
LARSEN, GLENN CATO  300
LARSEN, TORGRIM             150
LØKKEBØ,TROND  300
NÆESS,OLAV KÅRE          300
RINDHEIM, HENNING             300
ROGNALDSEN, JOSTEIN             300
SKAARNES, TOM ERIK             150
STOROIEN, BJORN             300
SUNDAL, JARLE  300
TVERANGER, BARD  300
TVERANGER, OLAV  300
VALVIK, KETIL  300

Aktivitet:  
Vinter/vår meget aktivt ved klubbhuset.
Klubbkvelder hver onsdag kl.1900. Variabelt oppmøte.
Klubbhus: Dugnader, innvielsesfest m/overskudd, grillfest 
Treff i Osen m/overskudd ( blandet tilbakemelding på musikken)
Vakthold Krokane Camping under båtmessa. (Godtgjørelse ikke mottatt)

Klubbens medlemmer har deltatt på følgende treff/arrangementer:

 • Telehivtreffet (Ålesund)

 • Gauldalstreffet

 • Gulentreffet 

 • Baurtreffet 

 • Jotunheimtreffet 

 • Vestlandssamkjøyringa 

 • Stølstreffet 

 • Høyangertreffet 

 • Chenewertreffet

 • Kragerøtreffet

 • Firda-Frost

 • Daytona

 • Oldtimers nyttårsfest

Ett styremedlem har trukket sitt medlemskap i løpet av sommeren etter kritikk mot klubben og styret. Denne ble ikke rettet direkte til styret etter vanlig forenings praksis. Har vært til stede på flere klubbkvelder i ettertid og deltatt i diskusjoner.

Ekstraordinært årsmøte m/valg 30/10-93:

Formann  Eskil Brandvik
Nestformann Bård Tveranger
Styremedlem Trond Løkkebø
Styremedlem Ketil Valvk
Vara medlem Jarle Sundal
Kasserer Ron Sande (Ber om avølsning)
Revisor. Dag Knapstad

Lovendring:
Styret kan dispenser. fra bestemmelsen om 1 års prøvetid for nøkkel kan disponeres av prøvemedlem.

30.10.93 til 19.02.94:
2 styremøter avholdt, hvorav ett omhandlet fordeling av oppgaver og ansvar mellom styremedlemmer.

Perioden preget av praktisk arbeid med klubbhus og verksted. Avgjørelser er tatt av de frammøtte (styremedlemmer m.fl ) for a sikre progresjon. Resultatet er snart bruksklart verksted og fungerende vannanlegg etc..  

2 medlemmer i styret har trukket seg fra styret/klubben og sammen med 3 andre kjente medlemmer startet ny MC klubb i Florø. Utsagn om fortsatt passivt medlemskap for disse en registrert. Begrunnelse ikke fremmet på klubbkvelder eller formelt overfor styret. Nøkler er tilbakelevert og depositum utbetalt. 

Styret tar til etterretning frafall av styremedlemmer og betrakter dette som et typisk generasjons- eller årsklasse-fenomen som også forekommer hos andre godt voksne klubber med virketid over 10 år. I tiden som kommer må vi finne en driftsform for styre- og klubbdrift som bedre ivaretar klubbens og medlemmenes interesser. Her kan vi ikke forholde oss til rykter og løst snakk.  

En forutsetning for at styret skal kunne handtere og tilpasse seg kritiske røster blant medlemmene er at ikke bare styret engasjerer seg i drift av klubben, men at konkrete forslag fremmes på onsdagene eller overfor styrets medlemmer slik at vi kan f.eks. kalle inn til medlemsmøter basert på konkrete saker. Her må såvel det enkelte medlem som styret kommunisere langt bedre. Klubbens indre liv en avhengig av at vi bruker hverandre mer effektivt og en villige til å følge opp forslag.  

Opprettelse av en annen klubb i byen må betraktes som en positiv konkurransefaktor som vi kan forholde oss kreativt til. Det en bedre a være et konsentrert klubbmiljø med indre samhold og samtidig lære av andre i MC-miljøet. Vi han mange sterke kort på handa i Florø MCK og med et oppegående klubbhus m/ verksted er vi så vidt kommet i gang med moroa.  

Viktig:  Vent ikke og se, men engasjer deg som medlem. MC-miljøet gjør seg ikke sjøl, men må skapes av oss som kjører motorsykkel. - Ingen andre gjør det for oss. Vi etterlyser flere innspill og mer engasjement fra medlemmene, og tiden framover vil vise hvem som kjenner sin besøkstid.

Janteloven oppheves hermed til fordel for Vikingloven. Stå på folkens, nå begynner moroa.

med MC-hilsen

Eskil Brandvik                     Ketil Valvik                         Jarle Sundal


Florø MC Klubb 
34 år.
1996 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  13 februar 2010