1994. Hva skjedde

Styret

Medlemmer

 

Vårt nye ryggmerke.

Formann  Eskil Brandvik Type Antall
Tegnet av Endre Barstad
Nestformann Fulverdig medlem 14
Styremedlem Student/arbeidsløs 3
Styremedlem Passivt  3
Kasserer Totalt

20

Revisor.

Aktiviteter
Dugnads innsats
1994 var preget av stor dugnadsinnsats på det nye klubbhuset på Bjørnset. Arbeidet ble utført av den harde kjernen, noe som kom til utrykk i et medlems info blad  MC-gir-kassa Nr. 1 den 17. Desember 94 fra vår formann Eskil Brandvik. En  utgaven som ble sterkt omdiskutert, da det var vel mye negativ utladning fra formannens side. Sakene gikk på manglende engasjemang blant medlemmene, der størsteparten av arbeidet ble utført av få, og resten kritiserte. (kjent problemstilling for mange klubber?
Ryggmerket
En kjedelig konflikt om rettigheter til skissen av det nye ryggmerket vårt skapte en stund negative bølger innad. tvisten stod på hvem som hadde kjøpt rettighetene av tegner (Endre Barstad) om det var klubben eller et medlem privat.  Heldigvis ordnet dette seg og 30 stk ryggmerket a' 6 deler ble satt i bestilling av Kristiansand Flaggfabrikk a/s. til en pris i underkant av 600,- pr. sett.
Alle medlemmer 1994

Etternavn

Fornavn Fult Prøve Passivt
Bransevik Eskil X       
Dolv Stian X          
Haugan Jon Edvin X
Haugen Tore X
Knapstad Dag-Magne X
Kristiansen Geir X
Kvalvik Olav X
Kvellestad Atle X
Larsen Torgrim X
Løkkevik Inger X
Næss Olav Kåre X
Næss Vegard X
Ravneberg Else X
Reksten Magne X
Solheim John Arne X
Sundal Jarle X
Tverranger Olav X
Ulevik Rolf Tore X
Valvik Kjetil X


Florø MC Klubb 
34 år.
1996 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  13 februar 2010