Styret i Florø MC Klubb 1998-2000

Formann.

Nestformann:

Kasserer:

Styremedlem:

Tore Haugen  
Tlf: 90133199  

Styremedlem:

.

John.Ole Solheim
jokkisen@hotmail.com 
Tlf: 57743098 
Mobil: 97155010

Web redaktør

1997 Medl. 2001
Andre verv:

Venke Gjerdsen
 bike
@c2i.net 
Tlf: 57742150   

Treffgeneral:

Stig Eide
stigeid@frisurf.no
Tlf: 57743452 

Rune.Ekhaug
runeke@c2i.net  
Tlf: 95215239   

Dag.Magne Knapstad 
knapstad@c2i.net 
Tlf:57740887
Mobil: 90505161  

Olav Tveranger

Tlf: 57743994
Mobil: 90649472

   
Florø MC Klubb  
34 år.
1976 til 2010

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  26 oktober 2010