Utdrag av Årsmøte Florø MC klubb 2005.
Sted: Klubbhus Bjørnseth
Tidspunkt: 9. mars 06. kl. 18.00
Deltagere: Geir Hansen, Karsten Hartvigsen, Kjell Frode Fløholm, Odd Willy Aadland, Aslak Holmen, Olav Tveranger, Tore Haugen, Agate Hellesen, Solveig Willis.

Referat:
1. Godkjenning møteinnkalling:
Møteinnkalling godkjent ved årsmøte.

2. Årsmelding 2005.
Gjennomgang årsmelding av formann Aslak Holmen.
Årsmelding godkjent av årsmøte.

3. Valg forretningsorden:

Valg ordfører; Aslak
Valg sekretær; Solveig
Valg Protekoll underskrift: Tore Haugen og Geir Hansen

4. Regnskap:
Gjennomgang av regnskap for 2005 av kasserer Agate Hellesen.
Regnskapet godkjent av årsmøtet.

5. Medlemskontingent:
Kr. 500,- for fullt medlemskap med 50 % rabatt for studenter står uendret. Passiv medlemskap endrer navn til støtte medlemskap (kr 250, som før). Familiemedlemskap går ut.

Aktiv medlem: kr 500,-
Student – aktiv medlem: kr 250,-
Støtte medlem: kr 250,-

6. Valg av nytt styre:
Ny sammensetning av styre og verv i klubben blir som følger:

Formann: Rune Ekhaug
Nestformann Tore Haugen
Styremedlem Geir Hansen
Styremedlem Solveig Willis
Kasserer Agate Hellesen
Innkjøp Odd Willy Aadland
Web redaktør Dag Magne Knapstad
Telt general Olav Tveranger

7. Eventuelt saker:
Meldt inn 5 eventuelt saker fra Dag Magne Knapstad, disse er som følger:

 • Dugnadsarbeid som gjenstår
 • Flytting klubbkveld
 • Familie rettet aktiviteter
 • 30 års jubileum
 • Fellesturer

Årsmøte ble enig om disse sakene er saker for styret og ikke årsmøte å behandle, men tok en runde på en del av sakene for å få innspill til styret i arbeidet videre i sakene.

Oppsummering for saker som kom opp under eventuelt, og som styret skal jobbe videre med;

 • Videreføre dugnadsarbeid fra foregående år, styret se på innkjøp av kamin eller varmepumpe og evt. ny tv-antenne.
 • Flytting av klubbkvelder og fast ukedag for fellesturer / kaffi på klubben.
 • Arrangering og annonsering av fellesturer (i god tid).
 • Muligheter for å delta som med-arrangør på for eksempel ny Rotstokk  Festival.
 • Melde fra til Veikingkonvoien og Rockeklubben at vi tar oppdrag som vakter på arrangement.
 • Arrangere nytt FMCK treff i 2006
 • Arrangere 30 års jubileum 10 sept. 2006.
 • Styre må kontrollere og melde inn til Web redaktør mhp datoer og annet som er nevnt på hjemmesidene, slik at disse er korrekt.

Årsmøte avsluttet kl 20.30.

Dette er kun et utdrag av års referatet.-


Florø MC Klubb 
35 år.
1976 til 2011
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © Linken  22 august 2011