Innkalling til Årsmøte i
Florø MC klubb

 Torsdag 9. Mars 2006, kl. 8:00 

Program:
 1. Godkjenning av Innkalling.
 2. Godkjenning Årsmelding.
 3. Godkjenning regnskap 2005
 4. Valg Styre.
 5. Eventuelt
  1. Arbeid som står igjen
  2. Flyting av klubbkveld
  3. Familie rettet aktiviteter.
  4. 30 års jubileum.
  5. Fellestur.

Sted:
Florø MC Klubb's klubblokale på Bjørnseth.
    Møt presis. 

Alle saker til årsmøte må vær sendt til vår formann innen 1. mars `

Ønsker du å stille til valg. Ta kontakt med noen i styret.

Oversikt over leiinga i Florø MC Klubb for 2005

Husk å betale medlmskontigenten

Se klubbens lover


Florø MC Klubb 
35 år.
1976 til 2011
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © Linken  22 august 2011