Innkalling til Årsmøte i
Florø MC klubb

 Fredag 1. april 2010, kl. 19:00 

Program:
  1. Godkjenning av Innkalling.
  2. Godkjenning Årsmelding.
  3. Godkjenning regnskap 2010
  4. Valg Styre.
  5. Eventuelt

Sted:
Florø MC Klubb's klubblokale på Bjørnseth.
  For å kunne stemme på valg må medlem kontingenten for 2010 være betalt. 

Møt presis. 

Det blir sosialt samvær med leik og moro etterpå.


E-post: post@fmck.no
 

Husk å betale medlmskontigenten

Se klubbens lover


Florø MC Klubb 
40år.
1976 til 2016
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © FMCK  29 april 2016