Årsmøte 2013

Ca 25 medlemmer møtte fram på Florø MC klubb sitt årsmøte som ble avholdt på på klubbhuset på Klavelandet.
Det gamle styret: fra Venstre, Steven Standal, Aslak Holmen, Geir Hansen. Roy Boye Olsen og Roy Standal
Geir Hansen leste opp årsmeldingen. Det har vert

Regnskapet ble godkjent med noen merknader.

Noe utskiftninger i styret, sa Roy Standal reiser utenlands.  Det nye styret er :
Leder: Geir Hansen,  Nestleder: Roy Boye Olsen
Styremedlemmer: Aslak Holmen , Jan Egil Sagen og Reidar Sjøbakk

Det var stort engangsjemang. Mye diskusjoner rundt lovforslags endring ved opptak av nye medlemmer. Det ble vedtatt at partner til et medlem skal kunne tas opp som medlem selv om en ikke har egen sykkel.

Kontigenten blir øket kr.500,-
 

                For Støttemedlemmer er det ingen endring i kontingent.

Jan Egil Sagen leste i fra lovverket. Bård Tveranger var ordstyrer.

 
 
Opptelling av stemmer
De skriftlige valgene var veldig jevne. Kun 1 stemme overvekt på vinneree.n
 
 
 
 
Alle bilder Håkon Tveranger


Florø MC Klubb 
40år.
1976 til 2016
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © FMCK  29 april 2016