Innkalling til Årsmøte i
Florø MC klubb

 Torsdag 28. mars 2013, kl. 18:00 

Program:

1: Årsmelding 2012
2: Regnskap i revidert stand
3: Innkomne saker
4: Kontigent
5: Websiden
6: Vedtekter
7: Evt.
8: Valg

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 26.2

Prøvemedlemmer og Støttemedlemmer har talerett, men ikke stemmerett.

Hovedmedlemmer med gyldig kontingent har talerett og stemmerett.

Sted:
Florø MC Klubb's klubblokale på Bjørnseth.
  

Møt presis. 

Har du saker som du vil ha med på årsmøte, så send dem før mandag, da det er styremøte.

E-post: post@fmck.no

Husk å betale medlmskontigenten

Se klubbens lover


Florø MC Klubb 
40år.
1976 til 2016
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © FMCK  29 april 2016