Teltutleie Montering

TYPER VILKÅR

MONTERING

KONTAKT
Monteringen av alle telt er meget enkelt, Vi har 2 typer telt. På de gamle er alle aluminium stengene er helt like, og  koples sammen ved hjelp av rør kryss og hurtiglåser. Monteringen  skjer uten bruk av annet verktøy enn gardintrapp, tau og eventuelt en langkost

4 personer monterer et teltet på 1/2  til 3 timer alt etter type og trenig.

Teltene er selvbærende og står av seg selv og tåler mye. Men er det fare for vind er det viktig å bardunere dem. Tar et så stort telt av i vinden er det vanskelig å stoppe det.

Ønsker du hjelp til å sette opp teltet kan FMCK gjøre det for deg.
Priser på montering og demontering i Florø er:

Telt type: Pris mont/demont i Florø
Nr 3: 4x8 m 1.000,-
Nr 2: 6x7 m 750,-
Nr 1: 6x11 m 1.500,-

Uten for Florø? Spør etter tilbud


Florø MC Klubb 
38år.
1976 til 2014
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © Linken  07 april 2014