Vinterlagring av MC.
Florø MC klubb har egen plass for vinterlagring av MC sesongen 2012/2013.

Ta kontakt med  Geir Hansen på telefon: 91138553 for bestilling av plass.

Når tematuren kryp ned mot frysepunktet er det på tide å tenke på korleis ein kan gje motorsykkelen sin  ein best mogeleg overvintring. Arbeidet du gjer om hausten får du igjen om våren, med riktig preservering, er det berre trille sykkelen ut, trykke på startknappen og nyte sykkelen din frå fyrste dag. Utsette du vedlikehaldet til siste liten, kan få eit trist møte med våren,. der sykkelen ikkje startar.  Er du ikkje motorkyndig, så må ein ofte vente lenge på å få time hos verkstadane, då dei ofte har lange venteliste på denne tida av året.
Her er nokre tips om korleis ein kan forbrede sykkelen på vinteren.
 • Ren sykkel 
  Start med å vaske sykkelen. De er  mykje triveligare å drive vedlikehaldsarbeid på ein rein sykkel 
 • Polering.
  Et beskyttande lag voks er viktig, Ikkje berre på malte flater, men over det meste, samt ein dusj med fuktighektsdrivande spray i der ein ikkje kommer til med voks. 
 • Olje og filterskift
  Kjør motoren varm og skift gamal olje og olje filter. Gammal olje innehelder kondens som kan danne korrosjon i løpet av vinteren. Ikkje kjør motoren i løpet av vinteren! Det kan forordsake kondens i motoren. Hell gjerne nokre dråpar motorolje i plugghåla, og tørn motoren nokre gonger i løpet av vinteren viss du ynskjer
 • Andre væsker
  Bremsevæske skal skiftes kvart år. Dette bør overlast til et verkstad viss ein er ukyndig. Sjekk frysepunktet på kjøleveska før du evnt. skifter ut dette. Simmerringer i gaffel rengjeøres, og gis litt fett så dei ikkje tørker inn.
 • Bensintanken
  Bensintanken bør fylles helt opp for å hindre korrosjon inne i tanken.  Ofte samlar det seg skitt og vann i botten av tanken, så det kan ofte være lurt demontere den og tømme den helt, samt lagre den tørt. 
 • Flottørkamrene 
  I botten av forgassaren vil det alltid samle seg vann og skitt, så noko av det viktigaste med vinterlagring er å tømme flottørkamrane.   Dette gjeres ved at du stenger bensintilførselen (På nokre syklar må du ta av vakuum slangen for å kunne stenge kranen), og lar motoren gå til den stopper av seg sjølv.  deretter skrur du ut dreneringsskruen i kvar forgassar. 
 • Batteriet
  Batteriet skal fjernes frå sykkelen og sjekkast for syrenivå - og etterfylles med destillert vann. Batteriet skal lagrast kjølig og  etterlades noen gangar i løpet av vinteren.
 • Smøring
  Alle bevegelege ledd bør smørast før vinteren. Hendler, pedalar etc. Alle slangar og leidningar bør kontrollerast for brot, lekkasjar og slitasje.
 • Luftfilter og plugger
  Dette bør skiftes etter anbefalte serviceintervall. Viss ikkje sykkelen lagrast i romtemperatur skal du helle noen dråper olje ned i sylindrane. Snurr bakhjulet for å fordele oljen.
 • Bremser, kjede og drev
  Sjekk belegg på bremseklossar og bremseband. Mål tjukklesen på skiver og sjå etter for eventuelle sprekker bremseskivene. Sjekk at dreva ikkje er utslit. Kjede kan du vaske i parafin og spraye med kjedespray.
 • Hjul, dekk og lagre
  Se etter sprekker i felgane, og snurr hjula rundt for å sjå etter kast. Sjekk for slakk i hjullager, samt styrelager og svingarmslager. Dekk bør ha minst mulig kontakt med underlaget. Viss sykkelen manglar midtstøtte må sykkelen flyttes frem og tilbake under hele vinteren. Dekkene skal ha fullt lufttrykk.
 • Lagringsplass
  Lagring utandørs under ein presenning er ein dårlig løysning. Viss det er den einaste løysinga anbefaler vi å bruke et "MC-telt". Disse kan du kjøpe hos forhandlarar. Spray hele sykkelen med universalspray for å hindre korrosjon. Det mest ideelle er sjølvsagt  at sykkelen står frostfritt. Legg et teppe over sykkelen slik at den har vern mot skraper og riper. Korrosjonsfaren er maksimalt redusert viss sykkelen blir dekket til etter at den har nådd same temperatur som rommet den står i.
 • Handbøker 
  Før du setter i gang med vinterkonservering bør du ha instruksjonsbok og reparasjonshandbok tilgjengeleg, slik at du utføre arbeidet korrekt, og unngår feil. 
Verkstedeslagring
Det enklaste er sjølvsagt å la forhandlar eller verkstad ta seg av arbeidet. De fleste tilbyr vinterlagring for ein fast sesongpris. Noen har også fast pris som kan inkludere servicearbeid. Da er du garantert at sykkelen fungerer 100% til våren. Når du lagrar sykkelen hos ein forhandlar bør du nøye spesifisere hvilken dato sykkelen skal være klar til. Vis ikkje risikerer du å hamne på lange ventelister til våren når sykkelen skal klargjørast.  Husk egen forsikring også når verkstad oppbevarer sykkelen.


Florø MC Klubb 
47år.
1976 til 2023
 

Boks 272,  6901 Florø
E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no
, Facebook:

Sist oppdatert av © FMCK  27 mars 2023