Årsmøte for 2001 i Florø MC klubb
 ble avviklet fredag 22. februar 2002, kl. 18:00 

Halvparten av medlemmene (15 stk) møtte til årsmøtet på klubbhuset, noe som vi må si oss fornøyd med med tanke på møter tidligere

Årsrapport
Årerapporten ble framlagt og ble godkjent. (se nederst på sida)

Regnskap for  2001
Da regnskapet for fjor året ikke var ferdig, må det tas opp på et annet møte senere om ca 2 mnd. Så det må også i år ett ekstra ordinært møte til.

Innkomne saker.
Ta stilling til om vi skal melde oss  inn i NMCU  (Utsatt til det ekstra møtet sammen med regnskapet) Terje Stene skal framskaffe mer informasjon.

Kontigent 2002
Kontigenten blir det samme som for fjordåret.

Medlemmer i arbeid:..kr.500,-
Studenter/arbeidsløse:kr.250,-
Passiv medlem:kr.250,-

Treff:
Det ble besluttet å avvikle vårt tradisjonelle treff  West Coast Meeting. Etter over 20 år er tiden moden for å tenke nytt. Det har blitt mange treff som konkurrerer om treffdatoene, noe som har gått ut over alle

Valg
Hele styret ble gjenvalgt.
(Se bilde av styre)

Styret

Formann: Rune.Ekhaug
Nestformann:   Torgrim Larsen 
Kasserer: Venke Gjerdsen (midlertidig til ny kan skaffes)
Styremedlem 1 Frode Sefland
Styremedlem 2 Stig Eide (Innkjøps ansvarlig)

Andre verv

Telt utleie Olav Tveranger
Web redaktør Dag.Magne Knapstad 

Eventuelt
Det ble besluttet å plukke ut 4 treff-turer som klubben drar felles på.  Dette for å vekke klubbtilhørigheten

Sosialt samvær
Etter møtet ble det sosiale aktiviteter utover kvelden .En del gikk på byen rundt midt natt.

TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET 2001 FOR FLORØ MC-KLUBB
07. April Arrangerte vi solokonsert sammen med Rockeklubben, og med  med Åge Aleksandersen på sena ble det en vellykket aften med 280 gjester og et fint lite overskudd.
05.Mai  Arrangerte vi motorsykkelens dag i Florø sentrum sammen med Hammer MC med fellestur til klubbhuset på Bjørnset der det ble servert vafler og kaffe. Det ble samlet inn kr 5.000,- til Norsk Luftambulanse.
25-27 Mai  West Coast Meeting 2001 gikk av stabelen, og ble holdt på Storebru Camping, med Spik-Adel på sena Lørdagen og konkurranser, bålbrenning og dans.
Grunnet dårlig vær, og andre MC-treff i distriktet ble 
det ikke så vellykket som vi hadde håpet, og det endte 
med at vi gikk ut i null økonomisk.
23. Juni  ble det arrangert "Rotstock"festival med Fmck og  Veikingkonvoien som arrangør, og det viste seg å bli et svært så vellykket arrangement med 400 solgte billetter og en solid omsetning med bra overskudd.
20. Oktober Årets krabbefest ble avholdt i tradisjonell stil med selv fisket krabbe og mye gjester på klubbhuset. 
Vi var 31 betalende medlemmer i 2001. Klubben har hatt en fin sesong og sunn vekst i økonomien samtidig som det er planlagt videre framdrift for rehabilitering i 2002. 

Takk for et fint klubb-år i 2001.
Hilsen styret. 


Florø MC Klubb 
34 år.
1976 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  26 oktober 2010