Styret i Florø MC Klubb 2002

 

Formann.

 

Nestformann:

Kasserer:

Styremedlem:

 Rune.Ekhaug
rune.ekehaug@c2i.net

Tlf: 95215239   

Innkjøp: 

.

Torgrim Larsen 
torgla@frisurf.no
Tlf:  577 53 911
Mobil:
94 50 09 92

Web redaktør:

Andre verv:

Venke Gjerdsen
bike@c2i.net
Tlf: 57742150 

  
Treffgeneral:

Frode Sefland
seflandfrode@hotmail.com
Tlf: 57741567
Mobil: 97074221

Stig Eide
stigei2@frisurf.no

Tlf:  57743452 
Meldt overgang til Hammer MC
Dag.Magne Knapstad 
knapstad@c2i.net 
Tlf:57740887
Mobil: 90505161 

Olav Tveranger
sol-hell@frisurf.no

Mobil: 90649472

Totalt har vel 250 vert medlem i klubben siden starten i 1976.  
I dag har vi vel 30, men vi ønsker flere, så har du MC så ta kontakt: med noen i styret.

Er du bosatt i Flora og kjører MC??????????, ................... Ja så bli medlem i Florø MC Klubb

   
Florø MC Klubb  
34 år.
1976 til 2010

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  26 oktober 2010