Innkalling til Årsmøte i
Florø MC klubb

 Lørdag 29. mars 2003, kl. 17:00 
(ny dato)

Program:
  1. Årsmelding 
  2. Regnskap for 2002
  3. Innkomne saker.
  4. Valg
  5. Eventuelt. 

Sted:
Florø MC Klubb's klubblokale på Bjørnseth

Møt presis. For de av medlemmene som møter blir det arrangert en middag på en av byens utesteder ved en senere anledning.

Etter møtet blir det festlig lag 

Alle oppfordres til å komme med årsmøte saker, som sendes til Rune Ekhaug  95215239   min 3 dager før møte

Ønsker du å stille til valg. Ta kontakt med noen i styret.

Oversikt over leiinga i Florø MC Klubb for 2002

Husk å betale medlmskontigenten

Se klubbens lover


Florø MC Klubb 
34 år.
1976 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no , Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  26 oktober 2010