Styret i Florø MC Klubb 2003

 

Formann.

 

Nestformann:

Kasserer:

Styremedlem:

Aslak Holmen
aslak-ho@online.no
Tlf:  
57745411
Mobil:
97739238

Styremedlem:

.

Tore Haugen
a-hauge@online.no
 
Tlf: 57743359

Tlf: 90133199  

 

Web redaktør:

Andre verv:

Agate Osland Hellesen
a-hauge@online
Tlf: 57743359
Tlf:
97199943
  
Teltutleie:

Frode Sefland
seflandfrode@hotmail.com
Tlf: 57741567
Mobil: 97074221

Odd Willy Aadland
sonjaron@start.no
90126785
Dag.Magne Knapstad 
knapstad@c2i.net 
Tlf:57740887
Mobil: 90505161 

Olav Tveranger
sol-hell@frisurf.no

Mobil: 90649472

Totalt har vel 250 vert medlem i klubben siden starten i 1976.  
I dag har vi vel 22, men vi ønsker flere, så har du MC så ta kontakt: med noen i styret..  

Er du bosatt i Flora og kjører MC??????????, ................... Ja så bli medlem i Florø MC Klubb

   
Florø MC Klubb  
45 år.
1976 til 2021

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 591138553  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av Dag  04 februar 2021