Styret i Florø MC Klubb 2004

 

Formann.

 

Nestformann:

Kasserer:

 

Aslak Holmen
aslak-ho@online.no
Tlf:  
57745411
Mobil:
97739238

 

Styremedlem: .

Tore Haugen
a-hauge@online.no
 
Tlf: 57743359

Mobil: 90133199  
 

 

Andre verv:

Agate O. Hellesen
a-hauge@online
Tlf: 57743359
Mobil: 97199943

 

Styremedlem:

Rune Ekehaug
ru-e@online.no
Mobil: 95215239

Web redaktør:

 Teltutleie:

Geir Hansen
geir.hansen@tiscali.no
T
lf: 57750123
Mobil: 91138553
Dag.Magne Knapstad 
knapstad@c2i.net 
Tlf:57740887
Mobil: 90505161 

Olav Tveranger
bike.k@c2i.net

Mobil: 90649472

Totalt har vel 250 vert medlem i klubben siden starten i 1976.  
I dag er vi ikke så mange, men vi ønsker flere, så har du MC så ta kontakt: med noen i styret..  

Er du bosatt i Flora og kjører MC??????????, ................... Ja så bli medlem i Florø MC Klubb

   
Florø MC Klubb  
34 år.
1976 til 2010

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  16 august 2011