Styret i Florø MC Klubb 2015

På årsmøtet lørdag 13. mars 2015 ble følgende valgt.

 

Formann:

Roy Boye Olsen

roy.olsen@enivest.net Mobil: 91853359

 

Nestformann:

Geir Westbø Olsen
geir.westbo.olsen@sargruppen.no
Mobil: 90766282 

 

Styremedlem:

 

Styremedlem:

Styremedlem:

Vara:

Vara:
 Gunnar Askildsen
gu-askil@online.no
Mobil: 99605376
Jobb: 99155834

 Nickolai Willis
nickolai.m.willis@gmail.com

Mobil: 94019531
 

Oddleif Sunde
odd-sund@online.no

Mobil: 48282507

Hilde Marie Husebø
hmhusebo@online.no

Mobil: 90196915

Jim Hellesen
jimhellesen@hotmail.com

Mobil: 97401638
   

Andre verv:

   
 

Kasserer/Web
 

 Innkjøp:
 

 Telt utleie:
 

 

 

Dag.Magne Knapstad 
dag.knapstad@gmail.com
Mobil: 90505161 
Odd Willy Aadland 
oddy7676@gmail.com

Mobil: 9012678

Olav Tveranger
olavtve@gmail.com
Mobil: 90649472

 
 

Totalt har det  vert 300 medlemer innom klubben siden starten i 1976.  
I dag er vi ca 30 stk, og vi ønsker flere, så har du MC så ta kontakt: med noen i styret..  

Er du bosatt i Flora og kjører MC??????????, ................... Ja så bli medlem i Florø MC Klubb

   
Florø MC Klubb  
39 år.
1976 til 2015

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 591138553  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av Dag  21 april 2015