Styret i Florø MC Klubb 2020

På årsmøtet 2020 ble følgee valgt.

 

 

Formann:

Odd Inge Kaarbø

odd.potensialen99@gmail.com Mobil: 91545512

 

Nestformann:

John Ulriksen
joulriks@gmail.com
Mobil: 95779362

 

Styremedlem:

Gunnar Askildsen
gu-askil@online.no
Mobil: 99605376
Jobb: 99155834

Styremedlem:

Odd Willy Aadland 
oddy7676@gmail.com

Mobil: 9012678
aStyremedlem:

Einar Sandvik
e.sandvik@enivest.net
Mobil: 97993390

Vara:

Gisle Stubb
gisle63@hotmail.com
Mobil: 90113132

Vara:

Håkon Tveranger
htveran@gmail.com
Mobil: 95207417
   

Andre verv:

   
 

Web
 

 Innkjøp:
 

 Telt utleie:
 

 

 

Dag.Magne Knapstad 
dag.knapstad@gmail.com
Mobil: 90505161 
Odd Willy Aadland 
oddy7676@gmail.com

Mobil: 9012678

Olav Tveranger
olavtve@gmail.com
Mobil: 90649472

 
 

Totalt har det  vert 300 medlemer innom klubben siden starten i 1976.  
I dag er vi ca 30 stk, og vi ønsker flere, så har du MC så ta kontakt: med noen i styret..  

Er du bosatt i Flora og kjører MC??????????, ................... Ja så bli medlem i Florø MC Klubb

   
Florø MC Klubb  
45 år.
1976 til 2021

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 591138553  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av Dag  04 februar 2021