KONSERTEN MED ÅGE A. 31. mai 1995
I morgon kokar det på Florø stadion!
No er det klappa og klart for den store konserten med Age Aleksandersen og det utvida Sambandet. Dei hadde general røve i Oslo i natt og i kveld kjem trailerane oppover med utstyret.  
FIRDAPOSTEN  30.05.1985

Det blei lage eigen plakat, som blei spreidd over heil fylket.

Scena blir bygt opp langs forsida av grusbana, vendt sørover mot Storasen, så dot blir eit fint amfi med idrettshallen og Ungdomskulebygningen i nord/vest og , men stigane mot sør for å halde lyden ”på plass”..

Florø MC-klubb er teknisk og dei har rundt hundre funksjonærar og vakter klar til å gjennomføre stor arrangementet. Sparebanken står bak med det finansielle, PR mm.  

100 funksjonærar
Det er venta kolossalt mod folk. Får vi en skikkelig  slommarkveid, kan det bli fire fem tusen menneske!  Området blir inngjerda. med tau-sperringer og eit syttitals vakter. All inngang vil skje frå Havrenesvegen, på begge sider av Idrettshallen. Forsøk ikkje a trenge, eller ((lure» bakvegen gjennom skogen. Det nyttar ikkje likevel, og fører berre til uro og plage for alle partar, seier Dag Knapstad til Firdaposten.

Ikkje parkering i Havrenesvegen
I tida kring arrangementet blir det ikkje høve til parkering langs Havrenesvegen. Det vil føre til totalt kaos. Arrangørane og likeins politiet bed om at folk mest mogeleg brukar beina til konserten, og i alle fall sette bilane i sentrum, slik at ikkje Havrenesvegen korkar seg.  

Inga aldersgrense 
Folk har lurt på om det er aldersgrense  på 12 år ved kon­serten?
Ei mistyding som vi ikkje var herre over, svarar Knapstad og likeins Reiakvam i Sparebanken. Det går på billettprisen. Sjølvssagt er det ikkje alders­grense på ein konsert med Age. Her går besteforeldre med barne­barn, like så vel som rocke­ publikummet og den ”stressa” forretningsmannen. Det er det spesielle med denne fantastiske artisten og musikarane hans.

 Vi kan elles legge til at det blir ein halvtimes oppvarming med Chris Q frå Svelgen og Pegasus,,.

Velkomen til konserten! seier primus motor, Dag Magne Knapstad.  

 

Sjå også andre stykke om konserten


Florø MC Klubb 
34 år.
1996 til 2010
 

Boks 272,  6901 Florø
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  13 februar 2010