Små forrandringer i styret.

Ikke de helt store forrandringer i styret i MC-klubben etter årsmøte i klubblokalet på Bjørnset,  Lørdag 26. februar 2005 Aslak Holmen fortsetter som formann, og Geir Hansen bytter plass med Tore Haugen og blir nestformann.

Florø MC Klubb  29. februar 2004   Av: Dag Knapstad


Jon Ole, Tore, ???? og Rune i baren.  Foto: Aslak Holmen

10 stk var møtt fram til det 28. årsmøte i Florø MC klubb som ble avholt på klubbens lokaler på Bjørnset.. Møte gikk greit og de vanlige årsmøte sakene gikk gjennom uten alt forstore innvendinger.

Små forrandringer i styret
Regnskap og årsrapport ble framlagt og godkjent. Hele det gamle styret sitter ett år til med Aslak fremst som holder hardt i styreholkene. Geir Hansen i sidevogna som nestformann. Bak på bagasjebæreren sitter Tore Haugen og Rune Ekehaug som styremedlemmer. Se det nye styret

Liten aktivitet
I fjoråret har ikke aktiviteten hver altfor stor. Noen MC treff har det blitt og det har vert bra utleie på teltene. Arrangert noen konserter sammen med Rockeklubben. Vår egen krabbefest om høsten er fortsatt en stor suksess, men vi sliter med å få folk til å stile på vedlikeholdet av klubblokalet. Det har vert jobbet en god del med å få til barnecoss på klubben, og Dag Knapstad, Jonas Svardal og Aslak Holmen har tatt instruktørkus. I tillegg har vi 3 medlemmer som har kurset i fra før.

Nye medlemmer
Vi har vert ????? medlemmer i 2004. Mest gamle slitere, men det positive er at noen nye medlemmer har kommet til dette året. (kommer tilbake med antall???) ................................... ....................................


 ???? og pappa Torgrim studerer regnskapet for 2004.  Foto: Aslak Holmen
Mange utfordringer i året som kommer
Vi har mange utfordringer i året som kommer. Først og fremst er det å holde aktiviteten i klubben oppe og  rekruttere nye medlemmer.  Vi har søkt om kulturmidler, og håper vi skal få starte å kjøre barnecross på parkeringsplassen foran klubbhuset om ikke så lenge. Det blir og jobba med et område på Sørstrand. Dette ser vi på som viktig for å kunne holde oppe aktiviteten og sikre ny rekruttering.

Olav og Aslak slapper av med årsmøte papirer.  Foto: Aslak Holmen
Følgende møtt på årsmøte
Aslak Holmen  - Formann
Geir Hansen  - Nestfomann
Tore Haugen  - Styremedlem
Rune Ekehaug  - Styremedlem
Agathe Hellesen - Kasserer
Olav Tveranger  - Teltutleie
Togrim Larsen
Frode Sefland
Jon Ole Solheim
Kjel Frode Fløholm

HISTORIKK

2011
2010
2009
2008
2007
 
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1988
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1976

 

   
Florø MC Klubb  
34 år.
1976 til 2010

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  16 august 2011